ÁMV

Állapot és mozgásvizsgálat (ÁMV).  5 éves kortól felvehető.  Célja:  az idegrendszer érettségi szintjének meghatározása, illetve az éretlen működés területeinek feltérképezése.  Alkalmas a rizikós iskolai beválás előrejelzésére is.  Amennyiben időben sor kerül rá, az iskola megkezdéséig 1-2 év áll rendelkezésre a hiányosságok pótlására, a felzárkóztatásra.

Körülbelül 45 perc alatt felvehető.  5 nagy részterületen történnek a mérések; bemutatás, illetve egyszerű instrukciók alapján.  Közben a szülőt a „csendes megfigyelő” szerepére kérjük.  Utána kerül sor az előzmények, tünetek megbeszélésére (anamnézis felvétel).  Ez idő alatt a gyermek már nyugodtan játszhat.

LongiKid

Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid).  Neuro-szenzomotoros teszt a 3 hónapos – 11 éves korú gyermekek állapotfelmérésre.  Mivel 5 éves kor alatt is felvehető, lehetővé teszi az eltérő fejlődésmenet korai kiszűrését, illetve a korai intervenciót, fejlesztést.  Így gyermekeink képességei kibontakoztatásában előbb kaphatnak segítséget.  Átfogóbb és komplexebb, mint az ÁMV, 11 nagyobb területen történnek a mérések.

Ma Magyarországon egyedülálló teszt, mivel a fejlődést képes 11 éves korig azonos szempontok szerint követni.  Eredményét jól használhatják azok a szakembereknek is, akik szeretnék az atipikus fejlődést, illetve viselkedést mutató gyermekek tüneteit a lehető leghamarabb azonosítani.

Időtartalma a gyermek korával egyenes arányban növekszik.  Egy 5 éves, vagy idősebb gyermeknél például (ahol már ÁMV is felvehető) akár másfél – két óra is lehet (szemben az ÁMV 45 percével).  A hosszabb időtartam a sokrétű vizsgálatoknak tudható be, de éppen ezért az eredmények is differenciáltabbak, több területet ölelnek fel.

Közben a szülőt a „csendes megfigyelő” szerepére kérjük.  Utána kerül sor az előzmények, tünetek megbeszélésére (anamnézis felvétel).  Ez idő alatt a gyermek már nyugodtan játszhat.